Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 2879 Riihimäki - Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 14.8.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 14.8. – 21.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis,
puh. 0295 021 360 ja sähköposti [email protected].

Julkaistu 14.08.2020