Takaisin

Ilmoitus : Mt 180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkela etl - Kuusisto, Kaarina, tiesuunnitelma

Ilmoitus : Mt 180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkela etl - Kuusisto, Kaarina, tiesuunnitelma

Julkaistu 27.3.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
neljässä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 27.3.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa.
Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektipäällikkö
Matti Kiljunen puh. 0295 02 2796, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020