Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 180 Kuusistosalmen sillan uusiminen, Kaarina, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.7.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 13.7.2022 – 12.8.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Matti Kiljunen, 029 5022 796 ja sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 13.07.2022