Hyppää sisältöön

Ilmoitus: MT 180 Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma, Parainen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuk-sesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 30.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 30.6. - 6.8.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Projektipäällikkö Matti Kiljunen puhelin 029 5022 796, sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 30.06.2021