Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27 – Punahovintie, Iisalmi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.


ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.


Kuulutus julkaistaan 19.5.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 19.5.–18.6.2020 välisen ajan.


Lisätietoja antaa Mirko Juppi Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, puh. 0295
026 720, [email protected]

Julkaistu 19.05.2020