Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 15123 Hätinvirran lossin korvaaminen sillalla, Puumala, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 23.1.2023, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo. 

Kuulutus on nähtävillä 23.1-22.2.2023 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Linda Niskanen, puhelin
0295 026 124, [email protected]

Julkaistu 23.01.2023