Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 1494 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Porvoontie - Vähä-Laukkoskentie, Pornainen, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yh-dessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.6.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 7.6. - 14.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Uudenmaan ELY-keskus Mira Aaltonen, 
puh. 0295 026 290, [email protected] ja 

Pornaisten kunta Antti Ikonen, 
puh 040 147 5007, [email protected]


 

Julkaistu 07.06.2021