Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Mt 14871 (Patotie) kevyen liikenteen järjestelyt välillä Rantaportintie - Mt 160 (Karjalantie), Imatra, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. KAS ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 10.7.2020 KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.7.2020 - 10.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta projektivastaava Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191 ja [email protected]

 

Julkaistu 10.07.2020