Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 1456 Hirvihaarantie jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Mt 140 – Sepänmäki, Mäntsälä, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 12.5.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.5.2021. – 11.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antavat
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki,
puh. 0295 036 015, [email protected] 

Mäntsälän kunta, kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin,
puh. 040 314 6869, [email protected] 

Mäntsälän kunta, toimistoinsinööri Matti Sulonen,
puh. 040 314 6756, [email protected] 

Destia Oy, projektipäällikkö Pauli Pietiläinen,
puh. 040 675 2291, [email protected]  

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 12.05.2021