Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Lahnus – Klaukkala, Espoo ja Nurmijärvi, Tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 29.4. - 1.6.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antavat

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki, puh. 0295 036 015, [email protected]

Espoon kaupunki, projekti-insinööri Jaana Salo, puh. 046 877 1854, [email protected]

Nurmijärven kunta, liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311, [email protected]

Destia Oy, projektipäällikkö Pauli Pietiläinen puh. 040 675 2291, [email protected]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 29.04.2020