Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 12689 Polsun silta, Säkylä, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamis-ta. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin jul-kisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-tuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.11.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 23.11.2021 – 30.12.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta  Sakari Hurskainen, puhelin 0400 611 054 ja [email protected]
 

Julkaistu 30.11.2021