Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 1070 (Werlanderintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Sammatti - Myllykylä, Lohja, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 20.4.2020 - 20.5.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antavat

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mikko Vihermäki, puh. 0295 036 015, [email protected]

Lohjan kaupunki, kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen, puh. 050 529 9869, [email protected]

Sweco Ympäristö Oy, projektipäällikkö Paula Lakua, puh. 050-370 5252, [email protected]

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Julkaistu 20.04.2020