Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Matkatien (Maantie 23528) linja-autopysäkin parantaminen, Ylöjärvi, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä Ylöjärven
Uutisissa.

Kuulutus julkaistaan 17.6.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 17.6.2020 - 17.7.2020 välisen ajan.

Lisätietoja ELY-keskuksesta antaa Jukka Hakala, puhelin 0295 036 224,
[email protected]

Julkaistu 17.06.2020