Hyppää sisältöön

Ilmoitus maantien yleissuunnitelman esittelystä : Maantien 9643 Varrion silta ja tiejärjestelyt, Kemijärvi, yleissuunnitelman laatiminen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
laatimassa asiakohdassa mainittua yleissuunnitelmaa. 

Suunnittelukohde sijaitsee Kemijärven kaupungin keskustan itäpuolella. 
Tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys, jonka kautta valtatien 5 
raskas ajoneuvoliikenne saadaan pois kaupungin keskustasta. Näin 
parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä 
rauhoitetaan kaupungin keskustaa, uuden biojalostamon rakentamisen 
myötä lisääntyvästä raskaasta liikenteestä huolimatta. 

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa 
hankkeeseen liittyvä toinen yleisötilaisuus järjestetään videoyhteyden 
välityksellä. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnokseen ja 
esittää siitä mielipiteensä. 

Yleissuunnitelman yleisötilaisuus järjestetään verkossa Teams-
tapahtumana keskiviikkona 24.2.2021 klo 16-17.30. 

Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu linkin välityksellä  LIITY MUKAAN
Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta, eikä tapahtumaan tarvitse 
kirjautua. Yleisötilaisuus tallennetaan ja se löytyy tilaisuuden jälkeen 
suunnitelman hankesivuilta https://www.sitowise.com/fi/mt-9643-
varrion-tieyhteys-ys 

Suunnitelmavaihtoehtoihin liittyviä mielipiteitä, kommentteja ja 
kysymyksiä voi myös lähettää 3.3.2021 mennessä osoitteeseen 
henri.joki-erkkila(at)sitowise.com.  

Yhteystiedot: 
  
Lapin ELY-keskus:  
• Projektipäällikkö Risto Uusipulkamo, puh. 0295 037 263, 
risto.uusipulkamo(at)ely-keskus.fi  
Kemijärven kaupunki 
• Kunnallistekniikan päällikkö Jukka Kuisma, puh. 0400 – 391 814 
jukka.kuisma(at)kemijarvi.fi  
Sitowise Oy  
• Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, puh. 040 – 735 1998, 
pirkka.hartikainen(at)sitowise.com 

 

 

Julkaistu 17.02.2021