Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 9671 parantaminen välillä Martti – Sokli, Savukoski, tiesuunnitelman laatiminen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Koti-Lapissa.

Kuulutus julkaistaan 5.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 5.8. - 4.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Risto Uusipulkamo, puhelin 0295 037 263, risto.uusipulkamo(at)ely-keskus.fi.

 

 

Julkaistu 05.08.2020