Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 9643 Varrion silta ja tiejärjestelyt, Kemijärvi, yleissuunnitelman laatiminen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun yleissuunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Koti-Lappi lehdessä sekä Lapin Kansassa.

Kuulutus julkaistaan 22.4.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Risto Uusipulkamo, puh. 0295 037 263, risto.uusipulkamo(at)ely-keskus.fi.

 

Julkaistu 22.04.2020