Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 9643 Varrion silta ja tiejärjestelyt, Kemijärvi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun yleissuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Koti-Lappi -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.1.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 13.1.2022 – 14.2.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa yksikön päällikkö Juha Tapio, puhelin 0295 037 260, juha.tapio(at)ely-keskus.fi.

Julkaistu 13.01.2022