Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 952 parantaminen Joukahaisenojan sillan kohdalla, tiesuunnitelma, Sodankylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatimassa 
asiakohdassa mainittua tiesuunnitelmaa.

Suunnittelukohde sijaitsee Meltaus-Vaalajärvi maantiellä 952 noin 1,5 km 
kantatien 80 liittymästä Meltauksen suuntaan Joukahaisenojan sillan kohdalla. 
Suunniteltavan tieosan pituus on noin 600 metriä. Suunnitelman tavoitteena 
on parantaa tieosuuden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta tien vaakageometriaa parantamalla ja uusimalla samalla huonokuntoinen Joukahaisenojan putkisilta. 

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää 
yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja 
muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 26.10.-8.11.2020 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivuilla 
https://infrahankkeet.info/Mt952_Joukahaisenojan_silta.

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 11.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteisiin jaakko.myllyla(at)ely-keskus.fi
ja tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi (kirjeeseen tunnus LAPELY/2540/2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille.
.
Yhteystiedot:

WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):
•    Projektipäällikkö Pirjo Hypén puh. 040 8355 68611
pirjo.hypen(at)wsp.com

Lapin ELY-keskus:
•    Projektipäällikkö Jaakko Myllylä, puh. 0295 037 222
jaakko.myllyla(at)ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia 
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuoja-
käytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ilmoitus on julkaistu 19.10.2020 Lapin ELY-keskuksen tietoverkossa https://www.ely-keskus.fi/ely-lappi >ajankohtaista >kuulutukset ja ilmoitukset.


Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 

Julkaistu 19.10.2020