Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 952 parantaminen Joukahaisenojan sillan kohdalla, tiesuunnitelma, Sodankylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen Lapin Kansassa ja Sompio-lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.6.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 22.6.2020 - 22.7.2020.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta siltainsinööri Jaakko Myllylä, puh. 0295 037 222, jaakko.myllyla(at)ely-keskus.fi.

 

Julkaistu 22.06.2020