Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 952 parantaminen Joukahaisenojan sillan kohdalla, Sodankylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtävillä oloa.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Sompio -sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 17.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

Kuulutus on nähtävillä 17.2.2021 - 19.3.2021 välisen ajan.
 
Lisätietoja antaa siltainsinööri Jaakko Myllylä, puhelin 0295 037 222 jaakko.myllyla(at)ely-keskus.fi.
 

Julkaistu 17.02.2021