Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta, Kuhmo, tiesuunnitelma

Kuhmon kaupunki, sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, laatii tiesuunnitelmaa maantien 900 (Hyryntie) parantamisesta välillä Kantolankuja – Pajakkakosken silta Kuhmon kaupungissa. 

Suunnittelukohde sijaitsee Kuhmon kaupungin asemakaava-alueella, maantiellä 900 välillä Kantolankuja – Pajakkakosken silta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Kuhmo Oy:n sahalaitoksen toimintojen laajeneminen. Tavoitteen saavuttamiseksi maantie 900 tielinjausta muutetaan noin 1,4 km:n matkalla ja maantien suuntaisen jalankulku- ja pyöräilyväylän linjausta noin 500 m:n matkalla. Toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta. 

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 24.10.2020 – 7.11.2020 välisenä aikana suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivulla 
https://infrahankkeet.info/Mt900_Hyryntie

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 9.11.2020 mennessä osoitteeseen ([email protected] ja [email protected]) tai postitse osoitteeseen Kuhmon kaupunki, Kirjaamo, PL 15, 88901 Kuhmo (kirjeeseen tunnus §188/11.8.2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille (puhelut toivotaan ajoittuvan ke. 4.11.2020 kello 16.00–18.00).

Yhteystiedot:

Kuhmon kaupunki
• maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258, [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
• hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):  
• Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034, 
[email protected]

Kuhmon kaupunki käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja Kuhmon kaupungin tietosuojakäytänteistä osoitteessa, https://www.kuhmo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/tietosuoja/
 
Ilmoitus on julkaistu 16.10.2020, Kuhmon kaupungin tietoverkossa osoitteessa https://www.kuhmo.fi/kuulutukset/

Kuhmon kaupunki
 

Julkaistu 16.10.2020