Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta, Kuhmo

Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta, Kuhmo

Kuhmon kaupunki julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Kuhmon kaupunki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.9.2020 Kuhmon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kuhmo.fi

Lisätietoja: Kuhmon kaupunki, maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258, [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

WSP Finland Oy, projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 040 566 7034, [email protected]

 

Julkaistu 22.09.2020