Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 8792 (Jylhämäntie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Harritie-Koskentie, Vaala, tiesuunnitelma Maantien 8794 (Nuojuankoskentie) rumpujen uusiminen, Vaala, rakentamissuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainittujen suunnitelmien suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.1.2023 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 19.1. – 20.2.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, sähköposti [email protected] 

Julkaistu 19.01.2023