Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 848 (Koitelinkoskentie) ja maantien 18718 (Huttukyläntie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Koiteli - Huttukylä, Oulu, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 25.8.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 25.8.2022 – 26.9.2022 välisen ajan.

Lisätietoja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]
Oulun kaupunki, Mikko Ukkola, puh. 040 5570 891, [email protected]


 

Julkaistu 25.08.2022