Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 847 (Limingantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Rantavainio - Äimärautio, Oulu, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.7.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 7.7 - 6.8.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, puhelin 0295 038 259, s-posti [email protected] 
 

Julkaistu 07.07.2021