Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, tiesuunnitelma, Kempele

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 2.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 2.6 - 2.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Ari Kuotesaho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, puhelin 0295 038 259, s-posti [email protected] 
 

Julkaistu 02.06.2021