Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 7630 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä kantatie 58 - Isosaaren liittymä, Haapajärven kaupunki, tiesuunnitelma

Haapajärven kaupunki julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Haapajärven kaupunki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.5.2020 Haapajärven kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.haapajarvi.fi.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0295 038 259, Haapajärven kaupungin tekninen johtaja Vesa Savolainen puh. 044 445 6146 sekä Sitowise Oy:stä projektipäällikkö Pirkka Hartikainen puh. 040 735 1998.

Julkaistu 15.05.2020