Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 717 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Höstvesi - maantie 17746 (Kolkin siltatie) Vaasa ja Mustasaari, tiesuunnitelma

Aika: 16.10.2020-16.11.2020

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 16.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 16.10.-16.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Minna Pasanen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, puhelin
0295 027027 ja [email protected].

Julkaistu 16.10.2020