Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 7071 parantaminen välillä mt 17351 – mt 17396, Alavus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 20.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 20.8. – 20.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa
Veijo Rajamäki ELY-keskus, puh. 040 530 7539, [email protected]

Julkaistu 20.08.2020