Takaisin

Ilmoitus : Maantien 637 (Jyväskyläntie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja-Leppävesi sekä maantien 638 (Vaajakoskentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kauramaantie-Perttula, Laukaa, Tiesuunnitelma

Ilmoitus : Maantien 637 (Jyväskyläntie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja-Leppävesi sekä maantien 638 (Vaajakoskentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kauramaantie-Perttula, Laukaa, Tiesuunnitelma

Julkaistu 26.8.2020

Keski-Suomen ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 26.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 27.8.2020 – 25.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Jarmo Toikka, puh. 0295 024 600, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020