Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen sanomalehti
Keskisuomalaisessa ja SAMPO-lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 18.11.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Tiesuunnitelma on nähtävillä 18.11.2020-19.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen,
puh. 0295 024 683, [email protected].

Julkaistu 18.11.2020