Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 29.4.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen, puhelin 0295 024 683 ja sähköposti [email protected]

 

Julkaistu 29.04.2020