Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta 
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen 
kuulutuksesta kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa:
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/-
/categories/14400?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14400

Kuulutus on nähtävillä 19.5.2021 – 28.6.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Janne Jaatinen,
puh. 0295 024 683, [email protected]

Julkaistu 19.05.2021