Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 6250 (Räihäntie) kevyen liikenteen väylä välillä maantie 6251 (Kintauden pysäkkitie) - Pihlajaniemi, Petäjävesi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman hyväksymispäätöstä.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen Petäjävesi lehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 21.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi). 

Kuulutus on nähtävillä 21.6.2021- 28.7.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Keski-Suomen ELY-keskus Jari Mikkonen
puh. +358 40 706 4895, [email protected]

Julkaistu 21.06.2021