Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, tiesuunnitelma. Kuopio

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 12.2.2021-22.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Timo Särkkä ELY-keskus puh. 0295026764, [email protected]
 

Julkaistu 12.02.2021