Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 412 (Sukurantien) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille vt 4 Heinolan pohjoinen eritasoliittymä – mt 140, tiesuunnitelma, Heinola

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Heinolan kaupunki julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus ja Heinolan kaupunki saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-tuksen tietoverkossa, Heinolan kaupungin verkkosivuilla, ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 30.6.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa: www.ely-keskus.fi/kuulutukset

ja Heinolan kaupungin tietoverkossa:
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/kuulutukset/

Kuulutus on nähtävillä 30.6.-29.7.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antavat Heinolan kaupunki, Ari Matteinen, puh. 050 049 7251, [email protected]

ja Uudenmaan ELY- keskuksesta Hanna Reuterhorn, puh. 0295 021 132, [email protected]

Julkaistu 30.06.2021