Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 3864 (Ylämaantien) parantaminen välillä Sipari - Pulsa, Lappeenranta, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. KAS ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Etelä-Saimaa).

Kuulutus julkaistaan 30.6.2020, KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 30.6.2020 - 6.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta projektivastaava Hannu Moilanen, puhelin 0295 029 191, [email protected]

 

Julkaistu 01.07.2020