Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 370 kevyen liikenteen järjestelyt Kuusanlammentien kohdalla, Kouvola, tiesuunnitelma

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Kuulutus julkaistaan 1.6.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksen projektipäällikkö Ville Kukkola, puh. 0295 029 013. [email protected] elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksen projektipäällikkö Ville Kukkola, puh. 0295 029 013. [email protected]

Julkaistu 01.06.2020