Takaisin

Ilmoitus : Maantien 354 (Inkeroistentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Haminanväylä - Spännärintie, Kouvola

Ilmoitus : Maantien 354 (Inkeroistentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Haminanväylä - Spännärintie, Kouvola

Julkaistu 19.8.2020

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (KAS ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. KAS ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.8.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 19.8.2020 – 25.9.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa KAS ELY-keskuksen projektipäällikkö Ville Kukkola, puh. 0295 029 013, ville.kukkola@ely-keskus.fi.

 


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020