Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 301 jalkakäytävä ja pyörätie välille Rautialantie–Toutosentie, Vesilahti ja Lempäälä, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä (Lempäälän-Vesilahden Sanomat). 

Kuulutus julkaistaan 29.6.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
ttps://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. 

Kuulutus on nähtävillä vähintään 29.6.2022 - 5.8.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Jukka Hakala Pirkanmaan ELY-keskuksesta, puh. 0295 036 224, [email protected]

Julkaistu 29.06.2022