Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 2956 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie - Pyhäniementie, Hollola (Parinpellontie - Kutajoentie), tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 20.1.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 20.1.2021 – 26.2.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa:
Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis, 
puh. 0295 021 360, [email protected] ja
 

Julkaistu 20.01.2021