Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 2804 (Vaulammintie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Jokioinen - Vaulammi, Jokioinen, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
108 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa
mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa
asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 1.10.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 1.10.2020 - 2.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat Uudenmaan ELY-keskuksesta Mari
Ahonen, puhelin 0295 021 265 ja sähköposti [email protected] ja
Jokioisten kunnasta Emilia Naatula, puh. 050 382 3016 ja sähköposti
[email protected]

Julkaistu 01.10.2020