Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 2774 jalankulku- ja pyörätie välille Sorvajärventie - Lammassaarentie Ylöjärvi, tiesuunnitelma

Pirkamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 6.10.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 6.10. - 6.11.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Sami Ruski ELY-keskuksesta, puhelin
0295 036 184 ja [email protected]

Julkaistu 06.10.2021