Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 276 (Kyröskoskentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kyröskoskentie – Kyröntie, Ylöjärvi, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan
pidentämistä.

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä
julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 9.7.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Kuulutus on nähtävillä 9.7.2020 – 17.8.2020 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pirkanmaan ELY-keskuksessa yksikön
päällikkö Tero Haarajärvi puh. 0295 036 223 ja sähköposti [email protected]
ely-keskus.fi.

Julkaistu 09.07.2020