Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 276 jkp välillä Alanen – Kyröskoskentien (mt3002) liittymä, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee
tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen Ylöjärven
Uutisissa ja Uutisoivassa ilmestyvissä sanomalehdissä. 

Kuulutus julkaistaan 10.2.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 10.2.2021 – 15.3.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Timo Seppänen ELY-keskuksesta, puhelin 0295 036 294,
[email protected]

Julkaistu 10.02.2021