Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 2501 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Pihtikorventie - Kuoppalankatu, Nokia, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 30.6.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa.

Kuulutus on nähtävillä 30.6.2022 - 8.8.2022 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta Tero Haarajärvi puh. 0295 036 223 tai sähköposti [email protected].

Julkaistu 30.06.2022