Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 249 parantaminen välillä Kaukolantien liittymä – Pehtoorinpolun liittymä, Sastamala, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä
(Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa).

Kuulutus julkaistaan 25.11.2020, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 25.11.2020 - 30.12.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta Jukka Hakala, puhelin
0295 036 224, sähköpostiosoite [email protected]

Julkaistu 25.11.2020