Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 1930 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä maantien 1933 liittymään, Mynämäki, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Hankkeella pyritään parantamaan liittymän liikenneturvallisuutta muuttamalla nykyinen nelihaaraliittymä kiertoliittymäksi. Hankkeen yhteydessä päivitetään tarvittavilta osin myös liittymän nykyistä valaistusta ja liikenteenohjausta.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 16.6.2020.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Aku Reini, puh. 0295 022 190, [email protected] ja liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, puh. 0295 022 797, [email protected]

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 16.06.2020