Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Maantien 189 parantaminen rakentamalla kiertoliittymä ”Aurinkotuuli”-nimisen kadun kohdalle, Luonnonmaa, Naantali, tiesuunnitelma

Naantalin kaupunki, sovittuaan asiasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, käynnistää tiesuunnitelman
laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelukohde sijoittuu Naantalin kaupungissa sijaitsevalle maantielle 189.
Tarkoituksena on suunnitella kaupungin laatiman uuden asemakaava-alueen
liittymä, joka toteutetaan kiertoliittymänä.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen ja Naantalin kaupungin
verkkosivuilla 6.7.2020.
Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja
tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta
(hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön
edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia
toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla
tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla
varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja
valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin
asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta
(LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).
Naantalin kaupunki käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun
tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja antaa:
Naantalin kaupunki Heli Ojanen, puh +358 50 3390 562,
[email protected]
Varsinais-Suomen ELY-keskus Aku Reini, puh 0295 022 190, [email protected]
Destia Oy (suunnitelmaa laativa konsultti)
Matti Vuolamo, puh +358 400 797 301, [email protected]

Julkaistu 06.07.2020