Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Maantien 18621 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Mt 813 - Vitanderintien liittymä, Lumijoki, tiesuunnitelma

Lumijoen kunta julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. Lumijoen kunta saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 13.7.2022 Lumijoen kunnan tietoverkossa osoitteessa www.lumijoki.fi

Kuulutus on nähtävillä 13.7. - 14.8.2022 välisen ajan.

Lisätietoja: Lumijoen kunta, tekninen johtaja Ari Korkala 040-564 0099, [email protected], Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected], Sitowise Oy, projektipäällikkö Juha Vikiö, puh. 040 168 2671, [email protected]  

Julkaistu 13.07.2022